ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

FIN Talk 101 การเงินอย่างง่าย

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

หลักสูตร บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด SALES ENGINEER

1 event,

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

2 events,

ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ปลดปล่อยความเป็นมืออาชีพในการพูด­ในที่สาธารณะด้วยสัมมนา Train the Trainer

หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิ่มยอดขาย

0 events,

0 events,

1 event,

-

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

2 events,

หลักสูตร เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

2 events,

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop

2 events,

หลักสูตร management level ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

2 events,

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

0 events,

0 events,

3 events,

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้ โดนใจอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

3 events,

หลักสูตร มารยาทการทำงานและการสนทนาการรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions

หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System)

4 events,

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

3 events,

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

2 events,

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement)

หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ รุ่น 7 (Strategic Management for HR Professionals)

0 events,

3 events,

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  (Professional Supervisory Skills)

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

1 event,

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่

4 events,

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 13 (Super Modern Welfare Committee)

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร