Entries by webadm

โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT เปิดรับสมัครคณะทำงานโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33 โดยผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็น “ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 33 หรือ Smart J-MAT 33” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจใฝ่ หาความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรมทางการตลาด และสนใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวแทนจาก สถาบันในการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศตลอดปีการศึกษา 2560 กลับมาอีกครั้งกับ “โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33” ของชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT . โครงการที่จะให้เพื่อนๆได้ปลดปล่อยไอเดียอย่างไม่รู้จบ..กับประสบการณ์การทำงานระดับประเทศ เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ไม่จำกัดคณะและสถาบัน ที่อยากจะ ”ฝึกฝน” และ “พัฒนาตัวเอง” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริงในอนาคต โดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำงานด้วยการตลาดร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยมีพี่ๆนักการตลาดระดับมืออาชีพภายใต้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคอยให้คำแนะนำ . . สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2560 […]