อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

หัวข้อโพส

อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

รายละเอียด

🔰เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง
————————————————————————–
✅เนื้อหาการบรรยาย
🔰ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
🔰ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
🔰ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
🔰ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
👉ถาม-ตอบ
————————————————————————–
📆วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
🕐เเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
💻อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
โดยอ.ภานพันธ์ ส่องช่วย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
บรรยายให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชนชั้นนำระดับประเทศ
————————————————————————–
สนใจสำรองที่นั่งกรุณา
กดรับใบสมัครได้ที่
https://lin.ee/7W5jsvV
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

online

ราคา

0

วันที่อบรม

06/15/2023

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love