หลักสูตร ONLINE รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ

รายละเอียด

เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง (เวลา 9.00 น. – 12.00 น.)
————————————————————————–
ความเป็นมา
สาระสำคัญ
Case Study ตัวอย่างความผิด ตามมาตราต่างๆ
บทลงโทษ
เรื่องต้องห้าม เสี่ยงผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน
ข้อควรระวัง ในการใช้งาน Software
ข้อมูลระวังในการ Post ข้อความ
การแชร์ข้อมูล การส่งต่อข้อมูล
การป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในองค์กร
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
การเก็บ Log เงื่อนไขตาม พ.ร.บ.
การตั้งค่าความปลอดภัย
ถาม-ตอบ
————————————————————————–
กำหนดการอบรม วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น.- 12.00 น
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
โดย อ.กิตติคุณ ยศบรรเทิง
ผู้บริหารศูนย์ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
————————————————————————–
สนใจสำรองที่นั่งกรุณา
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com
#พรบคอมพิวเตอร์🔥🔥

วันที่อบรม

02/03/2023

ราคา

0
การติดต่อ
LIne ID hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love