สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!

สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!

สัมมนา LEVEL UP อุตฯ ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยาง ด้วย IoT & Automation ในรูปแบบ Online!!!
——————————————————————-
หัวข้อ
แนวทางการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต IoT
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ IoT สถาบันพลาสติก
———————————————————–
หัวข้อ
IoT / Automation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง Case Study
ผู้แทนอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย | ผู้แทนความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
———————————————————–
หัวข้อ
ข้อได้เปรียบ Automation & Robitc ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต
ผู้แทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน
———————————————————–
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม x สถาบันพลาสติก
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น
—————————————————————–
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สามารถคลิกได้ที่ https://forms.gle/Jb5v5fsd9gzXx2AZ7
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
061-424-1451 , 083-524-8243

Spread the love