หลักสูตร C-TPAT PROGRAM Custom-Trade Partnership against Terrorism (New ! update Version !!)26 มี.ค. 2563

หลักสูตร C-TPAT PROGRAM Custom-Trade Partnership against Terrorism (New ! update Version !!)

รายละเอียด

C-TPAT PROGRAM
Custom-Trade Partnership against Terrorism

เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับภาคธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้นำเข้าสินค้าไปยังอเมริกา ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องการค้าที่ถูกกฏหมาย และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้กับประเทศสหรัฐอเมริการจากกลุ่มก่อการร้าย

องค์กรใดบ้างที่ต้องใช้ C-TPAT
องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐาน C-TPAT ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกรรมการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
– ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจขนส่งทางเรือ อากาศ ภาคพื้นดิน
– ธุรกิจบริหารคลังสินค้าและลอจิสติกส์

สรุปประโยชน์

1. ทำให้เกิดความมั่นใจแก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยว่าสินค้าที่นำเข้าประเทศสหรัฐเมริกามีความปลอดภัย
2. ลดขั้นตอนการตรวจสินค้าได้ 6 เท่า
3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อตู้คอนเทนเนอร์
4. ทำให้บริษัทได้ทราบว่ามาตรการความปลอดภัยของตนเองมีข้อบกพร่อง และต้องแก้ไขอย่างไร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยาย พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย
– เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร
-บรรยายอย่างย่อและซักถาม
วิทยากร : อาจารย์ ปัทมา เข็มแก้ว
(วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาตรฐานความปลอดภัย Supply Chain ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO)

ค่าบริการอบรม : 3,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,745.-บาท
นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,640.-บาท)

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสิริจรรยา โทรศัพท์ 092-196-9199
หรือที่ ✉ : sirijanya@neology.co.th

วันที่ : 26/03/2020

ราคา : 3500

การติดต่อ : คุณสิริจรรยา / Neology Co.,Ltd / โทรศัพท์ 092-196-9199

Email : sirijanya@neology.co.th

Spread the love