เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ12 ก.พ. 2563

เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ

รายละเอียด

รู้ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25562
มีผลบังคับใช้แล้วปีนี้

ฝ่าฝืนไม่ทำตามกฎระเบียบ และข้อกำนด ที่ระบุในกฎหมาย PDPA จะต้องโดนโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนถึง 5 ล้านบาท
พบกับ

หลักสูตร
เตรียมพร้อมรับมือ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
กับ การบริหารงานบุคคล
ภาคปฏิบัติ

แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง

ผู้ที่ควรเข้าอบรม
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

หัวข้อการบรรยายหลัก
ภาพรวมของกฎหมายนี้
1. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. ข้อมูลใดที่ต้องคุ้มครอง หรือ ไม่คุ้มครอง ต่างกันอย่างไร ?
4. ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
5. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตามกฎหมายนี้ ?
2. นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
3. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
4. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ?
5. ตัวอย่าง – สัญญาจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนายจ้าง มีอะไรบ้าง ?
6. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
7. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
8. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่ข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
9. นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
10. ลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
11. พนักงานขายลาออกแต่เอารายชื่อลูกค้าไปด้วย นายจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

วิทยากร อ. สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กำหนดการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม.
อัตราค่าสมัคร
ราคาปกติ ท่านละ 3,900 บาทก่อน Vat
ราคาสมาชิกและโปรโมชั่นท่านละ 3,500 บาทก่อน Vat
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,000 บาทก่อน Vat
ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบรายละเอียด
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 (ขอเด่น ๆ)
Email:hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ : 12/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com