รับเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม มาตรฐาน C-TPAT (Custom-Trade Partnership against Terrorism)

รับเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม มาตรฐาน C-TPAT (Custom-Trade Partnership against Terrorism)

C-TPAT คือ
==> โครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับภาคธุรกิจเอกชนโดยเป็นมาตรฐานความความปลอดภัย เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้าม, สินค้าที่เป็นภัยอันตราย หรือสินค้าผิดกฎหมาย ขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
==> ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้น
==> ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ลดขั้นตอนการตรวจสินค้า, สามารถให้ตนเองตรวจสอบแทนศุลกากรได้ เป็นต้น

องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐาน C-TPAT ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกรรมการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
– ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจขนส่งทางเรือ อากาศ ภาคพื้นดิน
– ธุรกิจบริหารคลังสินค้าและลอจิสติกส์

ประโยชน์จากากรเข้าร่วมโครงการ C-TPAT
– ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้น
– ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสินค้า สามารถให้ตนเองตรวจสอบแทนศุลกากรได้ เป็นต้น
– ทำให้บริษัทได้ทราบว่ามาตรการความปลอดภัยของตนเองมีข้อบกพร่อง และต้องแก้ไขอย่างไร
– ทำให้เกิดความมั่นใจแก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ว่าสินค้าที่นำเข้าประเทศสหรัฐเมริกามีความปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรฐาน C-TPAT ขอบศุลกากรสหรัฐเมริกา
*************************************************
Neology Co.,Ltd.
รับเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ พร้อมฝึกอบรม มาตรฐาน C-TPAT ตามมาตรฐานของ CBP (ศุลกากรอเมริกา)
โดยทีมงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
C-TPAT Consultantcy
C-TPAT Training
C-TPAT Monitiring / Auditing
• ข้อมูลเนื้อหา ครบถ้วน ตรงประเด็น ตอบทุกคำถาม
• In-house Training ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
• อบรมครอบคลุมพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร
• ได้รับ Certificate ทุกท่าน

สนใจใบเสนอราคา หรือสอบถามข้อมูล ติดต่อเรา
Neology Co.,Ltd.
092-196-9199
sirijanya@neology.co.th

วันที่ :

ราคา : Free

การติดต่อ : Neology Co.,Ltd., สิริจรรยา 092-196-9199

Email : sirijanya@neology.co.th

Spread the love