สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry21 พ.ย. 2562

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Metalex 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง MR 218 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IIoT) และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทราบถึงขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญที่พัฒนาโรงงานไปสู่ Industrial IoT (IIoT) แนวทางการประยุกต์ IoT กับอุปกรณ์และเครื่องจักร สำหรับติดตามและควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักรและการใช้พลังงานทั้งโรงงานแบบออนไลน์ และการการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของปัญหาอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การออกแบบ ลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการทำงานได้

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. Industrial Internet of Thing (IIoT)
โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
14.30 – 15.30 น. Energy management for Industry โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล์ marketing@decc.or.th FB: http://www.fb.com/decc.cae

วันที่ : 21/11/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : 02-564-6310 ต่อ 101

Email : marketing@decc.or.th

Spread the love