ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ” โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับการต่อยอดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบินไทยสู่เวทีอาเซียน(อบรมวันที่ 14 พ.ย. 62)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ” โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับการต่อยอดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบินไทยสู่เวทีอาเซียน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ” โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับการต่อยอดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบินไทยสู่เวทีอาเซียน | Eastern Economic Corridor: Challenge of Thailand’s Industry Toward ASEAN ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9:00-12:00 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) ห้อง1-301 (ชั้น3) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี!! ได้ที่ : https://forms.gle/FbijaXTaYmGm1f1W8

วันที่ : 14/11/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : ไอมิสา / สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต / 0805662924

Email : cttnsalin@gmail.com

Spread the love