ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(อบรมวันที่ 03 ต.ค. 62)

ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์กำลังจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้
เนื้อหาหลักสูตร
• พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000DSP
• Digital Input-Output, Hi-Res ADC, DAC, Hi-Res PWM, eQEP, Real-time monitoring, Inter-Processor Communication (Dual Core) and etc.
• การอินเตอร์เฟสกับวงจรแปลงผันกำลังต่างๆ เช่น AC-DC, DC-DC, AC-AC, DC-AC เป็นต้น
• การซิงโครไนซ์กับไฟไลน์สำหรับ phase control และ Grid connected inverter สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และ พลังงานลม
• การสร้างสัญญาณ PWM สำหรับ DC chopper, SPWM และ Space Vector PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง UPS และขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ
• ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รันฮาร์ดแวร์จริง : อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส, Phase Control, Variable Frequency Motor Drive

ราคา
ท่านละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับบอร์ดรุ่น LAUNCHXL-F28379D-C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit ผลิตโดย Texas Instrument Inc. ซึ่งมีจุดเด่นด้านการประมวลผลสามารถทำงานที่ความเร็วสูงสุด 800 เมกกะเฮิร์ต สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า และโมดูลต่าง ๆ เป็นแบบความละเอียดสูง
ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมลงโปรแกรมสำหรับอบรมมาด้วย
ผู้เข้าอบรมสามารถกลับมาทบทวนฟรีได้ 1 ครั้ง จำกัด 2 ที่นั่ง/รอบ
ติดต่อสอบถาม/จองอบรม
บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1213/299 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 09 0962 5004
E-mail: thairungnirun@gmail.com
http://www.facebook.com/thairungnirunengineering/
LINE ID.: @atr4238q

วันที่ : 19/10/2019

ราคา : 6000

การติดต่อ : จันทร์รุ่ง สามา

Email : thairungnirun@gmail.com

Spread the love