หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์(อบรมวันที่ 1 ต.ค. 62)

หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์

วันที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
ลงทะเบียนเวลา : 09.30 น.
เวลาเรียน : 10.00 – 16.00 น.
ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เหมือนธุรกิจทั่วไป การโปรโมท ประชาสัมพันธ์ธุรกิจต้องถามก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร บางแบรนด์โปรโมทเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) บางแบรนด์โปรโมทเพื่อสร้างยอดขาย (Up Sell) รวมถึงความรู้ในการเล่าเรื่อง แบบไหน ตรงใจนักลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเรา และที่สำคัญทำอย่างไรให้เค้าบอกต่อ ทั้งในมุมของ Product และ Business

“ทุกธุรกิจแฟรนไชส์ จำเป็นต้องมีชุดความรู้
เพื่อโปรโมทได้อย่างถูกต้อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย
และสร้างยอดขายได้มากที่สุด”

หลักสูตรนี้จะสอนการทำการตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ Online Marketing for Franchise Business ผสมผสานการโปรโมท ผ่านเว็บไซต์และ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เม็ดเงินในการลงโฆษณาอย่างคุ้มค่า และตรงกลุ่มมากที่สุด

วัตถุประสงค์ :
เรียนรู้การสร้าง Facebook Marketing, Facebook Advertising for Franchise
เรียนรู้การตลาดขั้นสูง PR Franchise Online
ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ บน Digital Platform เช่น IG
เรียนรู้คำสำคัญบนโลกออกไลน์ เพื่อทำกลยุทธ์ให้เฉียบคม วัดผลทาง Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้การสร้าง LINE@ สำหรับธุรกิจ SMEs, การทำ CRM with Line@
เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษา Online ประเภทต่างๆ
กำหนดการ :
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Online Marketing for Franchise Business”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษา”
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. ถาม+ตอบ และสรุป
เหมาะสำหรับ :
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการขยายสาขา ผ่านการทำตลาดออนไลน์
เจ้าของแบรนด์ ที่ต้องการศึกษาเรื่องแฟรนไชส์ และเน้นขายออนไลน์
ผู้ที่สนใจการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และวางแผนทำการตลาดขยายสาขาในอนาคต
หลักสูตรราคา 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวพร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187

Spread the love