หลักสูตร Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ(อบรมวันที่ 6 พ.ย. 62)

หลักสูตร Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ

Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
วันที่ 6-7/11/19 เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
1. Main function of GX works 3
2. Basic device
3. Screen configurator and basic operation
4. Operation GX works 3
5. Setting parameter

วิทยากร : วิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกร, ช่างเทคนิค, อาจารย์, ที่ปรึกษา, นิสิต, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ราคา
“สมาชิกสสท. 6,500”
“บุคคลทั่วไป 7,000”
***ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%***
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าเอกสาร, อาหารเบรค , อาหารกลางวันแล้ว

วันที่ : 06/11/2019

ราคา : 6500

การติดต่อ : 0-2717-3000 ต่อ 81

Email : nuthawadee@tpa.or.th

Spread the love