หลักสูตร บริหารลูกหนี้การค้าด้วยกฎหมาย(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

หลักสูตร บริหารลูกหนี้การค้าด้วยกฎหมาย

👉 บจ.กฎหมายสติและวิชิต เปิดอบรมหลักสูตร “บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎหมาย”

⚖️ ดำเนินคดีอาญา หากตรวจพบว่าลูกหนี้การค้าหัวหมอหรือลูกหนี้ขี้โกง!!!

👉 รายละเอียดหลักสูตร : https://bit.ly/2IKbx2Q

👉 สมัครอบรม : https://forms.gle/bFwdtUXuH9LtuYdM6

🔥🔥 สิทธิพิเศษ 🔥🔥
👉 สำหรับผู้เข้าอบรม สามารถขอรับคำปรึกษาทางธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการอบรม ในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ได้แก่
🔹การปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
🔹การบริหารจัดการลูกหนี้การค้า
🔹ปัญหาคดีความอันเกิดขึ้นจากการทวงหนี้ของเจ้าหนี้
🔹ปัญหาอันเนื่องจากการบริหารจัดการบริษัทตามข้อกฎหมาย
🔹ปัญหาอันเนื่องจากกฎหมายที่ดินและการพัฒนาอสังหา
🔹การวิเคราะห์โครงการ/การบริหารการเงิน/การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์/การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
🔹การขอสินเชื่อกับธนาคาร
🔹ปัญหาทางบัญชี
🔹ปัญหาทางภาษีอากร

 

วันที่ : 25/07/2019

ราคา : 5000

การติดต่อ : พิชัย มณีโชติ / บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด / 02-9205638-8 ,0922734681

Email : satilaw.training@gmail.com