หลักสูตร เทคนิคการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย “โดยลูกจ้างพอใจ และ นายจ้างได้ประโยชน์”

หลักการและเหตุผล
• ทำไมจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการให้มากกว่ากฎหมายแล้ว ลูกจ้างยังลาออกไม่หยุด
• สวัสดิการที่จ่ายไปแน่ใจหรือว่าจะไม่ถูกลูกจ้างไปฟ้องให้เป็นค่าจ้างเรียกเงินเพิ่มภายหลัง ?
• ประกันสังคมกำลังไล่ให้นำสวัสดิการไปรวมจ่ายเงินสมทบด้วย ทำยังไงจึงจะไม่ต้องส่ง ?
• จะมีการจัด – การจ่าย ค่าจ้าง / สวัสดิการ อย่างไรให้ลูกจ้างพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์

เนื้อหาหลักการสัมมนา
1. สวัสดิการ 15 รายการยอดฮิต ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง ?
2. ผลเสียหายเป็นล้าน เมื่อสวัสดิการเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างไม่รู้ตัว ?
3. ตัวอย่าง – การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหาย ถ้าถูกฟ้อง ?
4. หลักการตัดสินว่าอะไรเป็น “ ค่าจ้าง ” หรือเป็น “ สวัสดิการ” ดูตรงไหน?
5. เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ?
ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน ?
6. ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้ถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ทำอย่างไร ?
7. ในกรณีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ คนที่เกินขั้นต่ำแล้วจะปรับอย่างไร ?
8. หลักการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัสประจำปี แบบง่าย เป็นธรรม ใช้ได้จริง ทำอย่างไร ?
9. รายการสวัสดิการที่ลูกจ้างอยากได้ อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ มีอะไรบ้าง ?

กำหนดการอบรม
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม.

วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่

04/19/2019

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com