โปรแกรมบริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย จัดเป็นธุรกิจใหม่ที่เริ่มจะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัจจุบันนี้ความมีมาตรฐานคือสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังนั้นหลายองค์กรจึงเลือกที่จะใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัยในการเป็นผู้ช่วยดูแลทรัพย์สินต่างๆแทนตนเอง

แต่ในขณะเดียวกัน  บริษัทรักษาความปลอดภัยเองก็ต้องเสริมสร้างมาตรฐานที่ดีในด้านอื่นๆด้วยเพื่อ เพิ่มพูนความน่าเชื่อถือให้ตนเอง และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือได้ดีคือ การบริการจัดการและจัดระเบียบพนักงานอย่างมืออาชีพ เพราะเมื่อเราดูแลพนักงานได้ดี ก็ไม่ยากในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า แต่หากองค์กรของคุณยังไม่ชำนาญในการเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอแนะนำผู้ช่วยชั้นดีของบริษัทรักษาความปลอดภัย Tiger e HR for Security Guard

คุณสมบัติโปรแกรม Tiger e-HR for Security Guard

Personal

ระบบช่วยจัดการทะเบียนประวัติพนักงาน โดยจัดแยกหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ เช่น แยกฝ่าย, แผนก,ระดับพนักงานได้สูงสุด 6 ระดับ และแบ่งแยกออกจากกันระหว่างพนักงานที่ยังทำงานอยู่กับพนักงานที่ลาออกไปแล้วอย่างชัดเจน สามารถกำหนดรหัสพนักงาน และรหัสสำหรับเครื่องบันทึกเวลาได้อิสระจากกัน และข้อมูลพนักงานจะเชื่อมกับกับระบบอื่นๆ (Time Attendance, Payroll, Training)  โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่

  Time Attendance

          ระบบช่วยจัดการเวลางานของพนักงานได้โดยอัตโนมัติ  สามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ เพื่อทำใบส่งมอบตัวของพนักงานได้ และสามารถปริ้นใบส่งมอบออกจากเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวก และกำหนดเงื่อนไขการรับเงินพิเศษ การเงินหักตามการมาปฏิบัติงานได้ เช่น ค่าจุด, ค่าเบี้ยขยัน, และการหักเงินทางวินัยแยกตามพนักงาน รวมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขการรับเงินพิเศษกำหนดค่าใช้จ่ายประจำหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานต้นทุน ได้

Payroll

          ระบบช่วยจัดการเงินเดือนพนักงาน ช่วยให้ฝ่ายบุคคลคำนวณเงินเดือนได้ง่ายขึ้น สามารถกำหนดงวดเงินจ่ายสูงสุดได้ 5 งวดต่อเดือน โดยกำหนดช่วงวันที่ตัดรอบคิดเงินได้เอง แยกระหว่างวันรายวันและรายเดือนสร้างงวดการเงินพิเศษได้อีก 10 งวด ต่อเดือนโดยไม่สนใจงวดการจ่ายปกติ เช่น ค่าโบนัส,ค่านายหน้า ฯลฯและสามารถกำหนดวิธีการคิดภาษีและการนำส่งประกันสังคมได้ตามความต้องการ

และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความสามารถของ Tiger e HR for Security Guard แน่นอนว่าผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้งานบริหารบุคคลเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

 

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tigersoft.co.th/2017/11/07/►-tiger-e-hr-security-guard-ผู้ช่วยชั้นดีของบริษัทรักษาความปลอดภัย-2/

http://www.tigersoft.co.th/payroll-software/

 

Spread the love