แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 TRENDS PLASTICS PROCESSING TECHNOLOGY 2021

แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 TRENDS PLASTICS PROCESSING TECHNOLOGY 2021

รายละเอียด

ในยุคนี้คุณจะเป็นใคร ?
คนที่รอค่อยให้ทุกอย่างดีขึ้น หรือ … คุณจะเป็นคนที่เปิดหาโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ
…… สถาบันพลาสติก ชวนคุณมาดูลูกเล่นใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการพลาสติก ……
เทคโนโลยีการผลิตที่จะมาประยุกต์ใช้ให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งแนวโน้มในการใช้วัสดุประเภทใหม่ ๆ มาแทนที่วัสดุเดิม
___________________________________
.
กับ…การอบรมหลักสูตร แนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต ในอุตสาหกรรมพลาสติก 2021 TRENDS PLASTICS PROCESSING TECHNOLOGY 2021 ที่จะคุณเจาะแน่นทุกเนื้อหาความรู้ประกอบด้วย
– Trend การใช้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
– Update การใช้นวัตกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต
– Trend การใช้งานวัสดุพลาสติกประเภทใหม่ๆ
.
อัพเดทความเทคโนโลยีก่อนใคร ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1A38SCBBvt2Jg8EwYyg1t32rg5i5VkjPTNn7i7LpRGt4/viewform?edit_requested=true

อ่านเพิ่มเติม : https://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=972

อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zooms Application
พบกันวันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425
Website: http://www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

วันที่อบรม

04/27/2021

Spread the love