เสวนา “ OKRs ช่วยพลิกโฉมองค์กรได้จริงหรือไม่”

 

ประเด็น
1. OKRs เหมาะกับองค์กรของไทยหรือไม่
2. OKRs เป็นเครื่องมือที่ดีแต่ทำไมเอาไปใช้พนักงานบางองค์กรถึงเครียด
3. OKRs ช่วยให้เติบโต 10X จริงหรือ
4. OKRs ที่ดีและเป็นประโยชน์ควรเรื่มในการนำไปใช้อย่างไร
5. สรุป OKRs ช่วยพลิกโฉมองค์กรให้เติบโตจริงไหม

📆กำหนดการอบรม วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
🕐เวลา 13.00 น.- 15.00 น
💻อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
โดย ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
————————————————————————–
สนใจสำรองที่นั่งกรุณา
กรุณาติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

02/28/2023

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love