เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริการและการขายในบทบาทผู้ให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าเกรด A 8 ธันวาคม 6308 ธ.ค. 2563

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริการและการขายในบทบาทผู้ให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าเกรด A 8 ธันวาคม 63

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริการและการขายในบทบาทผู้ให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าเกรด A 8 ธันวาคม 63

อยู่ที่ไหนก้อสามารถเรียนได้ผ่านระบบ โปรเเกรม  zoom meeting

โดยอาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันที่ม Teestraining

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

หลักการและเหตุผล

                  การขายในปัจจุบันที่แข่งขันกันสูงกำลังไปสร้างข้อได้เปรียบให้กับลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ บาง องค์กรถึงกับประสบชะตากรรมเสียรายได้มหาศาลจากลูกค้าและอีกทั้งยังมัดใจไว้ไม่อยู่ ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ นั้นก็เพราะการขายในปัจจุบันเริ่มเน้นการแข่งขันด้วยโปรโมชั่นมากกว่าสร้างความสำเร็จด้วยหลักการขายที่แท้จริง ที่เน้นการช่วยเหลือลูกค้า ดูแล และผูกสัมพันธ์ที่ดีด้วยบริการ ซึ่งหากนักขายยังขาดแนวความคิดการขายที่มุ่งเน้น ลูกค้าเป็นจุดสำคัญจะทำให้นักขายเข้าไม่ถึงคำว่าที่ปรึกษาการขายที่ดี ที่จะต้องดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นถึงนักขายที่มีใจอยากจะดูแลอย่างแท้จริง ไม่ใช่คิดแต่จะขายอย่างเดียว ดังนั้นการขายอย่างที่ปรึกษา คือการลงทุนระยะยาวในการสร้างความรู้สึกดีๆ ที่ทำให้ลูกค้าเห็นถึงความตั้งใจจริงของนักขายที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมใช้อย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าคนสำคัญ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักขายที่ปรึกษาได้เข้าใจถึงแนวความคิดของการเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่มุ่งการดูแลลูกค้ารายสำคัญ

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายอย่างที่ปรึกษาในการขจัดทุกข้อสงสัยและมุ่งเน้นการช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์

 • เพื่อเพิ่มเติมวิธีการในการขายอย่างที่ปรึกษาที่มุ่งมุมมองหลายด้านเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าให้กับลูกค้าและบริการได้อย่างยอดเยี่ยม

 • รู้จักทำแผนการดูแลลูกค้าอย่างที่ปรึกษา เพื่อผูกสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความประทับใจอยู่ตลอดเวลา

 • เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพและลดบทบาทของช่วงเวลาในการต่อรองลง เพิ่มความแข่งแกร่งด้วยการดูแลที่ดี

หัวข้อบรรยาย

ลูกค้ายุคใหม่ แนวทางขายที่ต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล

 • อดีตของการขายและแนวทางการขายปัจจุบันกับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ

 • การขายทั่วไปและการขายที่ปรึกษาต่างกันอย่างไร

 • แนวคิดของการขายอย่างที่ปรึกษาต่อลูกค้าเกรด A

 • ลูกค้าเกรด A คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญ

 • Workshop ลูกค้าเกรด A ต้องการอะไร

คุณสมบัติที่นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ต้องมีเพื่อตอบสนองลูกค้าให้รวดเร็ว

 • ขั้นตอนการเป็นที่ปรึกษาอย่างสมบูรณ์

 • หลักการมองเชิงลึกและผลกระทบการเกิดผลลัพธ์ในด้านต่างๆ

 • บททดสอบ การเป็นนักขายที่ปรึกษาจาก case study

 • Workshop การวิเคราะห์ตามแนวคิดของที่ปรึกษาที่ดีในการบริการและขายอย่างมีชั้นเชิง

CEM สู่การสร้างความสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษาที่ดี

 • กฏการสร้างความผูกพันธ์ เพื่อการทำหน้าที่นักขายที่ปรึกษาที่สมบูรณ์

 • ขั้นตอนการสร้างความผูกพันธ์ เพื่อค้นหาโอกาสในการแสดงความใส่ใจและจริงใจ

 • 2 ลักษณะของการสร้างความผูกพันธ์คือ งานและส่วนตัว

 • Workshop หาโอกาสในการเป็นที่ปรึกษาแบบเชิงรุก เพื่อโอกาสขายด้วยบริการที่ดี

การประสานรอยต่อของการติดตามให้กลายเป็น Service ที่ดีแบบที่ปรึกษากับกลุ่มลูกค้าเกรด A

 • แนวคิดการทำ Service Design กับกลุ่มลูกค้าเกรด A

 • ขั้นตอนการออกแบบบริการเฉพาะลูกค้าให้พิเศษ

 • Workshop บริการที่ดีต่อลูกค้าคนสำคัญ

 • สรุปการบรรยาย

ราคา 2,500 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Spread the love