เพิ่มมูลค่า HR ในยุค Digital 4.0 ในหลักสูตร DIGITAL HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

🔰เวลาที่บรรยาย 6 ชั่วโมง
————————————————————————–
✅เนื้อหาการบรรยาย
🔰ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR Analytics
👉HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
👉การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
👉ความรู้เกี่ยวกับ Big Data และการพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำ HR Analytics
👉ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)
👉กระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) และกระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics
🔰HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
👉HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
👉การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
👉การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)
🔰HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล , การพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive) ในงาน HR ด้านต่างๆ
👉วิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)
👉วิเคราะห์การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
👉วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
👉วิเคราะห์การออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)
👉วิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
🔰การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR ในด้านต่างๆ สู่การเป็น HR Business Partner
🔰Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว
👉หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่ได้นำ Notebook มา Workshop หรือติดปัญหาการติดตั้งโปรแกรม ก็สามารถชมการสาธิต อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดในการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานต่อไป
————————————————————————–
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 (มีหลายรอบกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
🕐เเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
💻อบรม ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม.
โดย ดร.วชิระ ชนะบุตร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ HR Analytics โดยใช้ Data Mining
อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่นท่านละ 3,900 บาทจากราคาปกติ ท่านละ 4,900 บาท
(รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง)
———————————————————————————-
สนใจสำรองที่นั่งกรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution

สถานที่อบรม  

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love