เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

หัวข้อการบรรยายหลัก
————————————————————————————————-
1.กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept
3.Competency คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ?
4.การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based
5.การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
6.น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs)
7.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ
9.ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลังการประเมินผลปฏิบัติงาน
11.กระบวนการสร้างและที่มาของ Competency –Based Management (CBM)(ที่จำเป็นต้องรู้ และสามารถบริหารจัดการได้ทั้งระบบ)
12.เทคนิคการคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ Competency
13.แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ (CBM)
————————————————————————————————————-
โดย วิทยากร อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
———————————————————————————————————–
งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
หัวหน้างานที่จะต้องใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
—————————————————————————————————————
สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution

วันที่อบรม

03/07/2023

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love