เทคนิคการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้าอย่างไร….ให้โดนใจลูกค้า

(อบรมวันที่ 19 ม.ค 61)

ราคา 4500 บาท


“ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ”  ในการออกงานแสดงสินค้า

องค์กรจะสามารถประสบความสำเร็จได้จากการสร้างแรงดึงดูด ความน่าสนใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เกิดอาการ “สะดุด”  “โดนใจ…ใช่เลย” ที่บูธของเรา “หยุด…แล้วเดินเข้ามา”  เจรจา..

และจบลงด้วยการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการออกงานแสดงสินค้า

เทคนิคการออกแบบบูธ และร้านค้าที่สร้างแรงดึงดูด และสร้างความน่าสนใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้นั้น “การออกแบบ”  ต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน นอกจากตัวบูธที่เป็นเครื่องมือ

ในการสื่อสารกับลูกค้าถึงศักยภาพ (Potential) และ อัตลักษณ์ (Identity)

แล้ว คุณลักษณะของพนักงานที่มีการบริการแบบ (Service mind)

สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ จะสามารถครองใจลูกค้าให้ซื้อบริการจากเรา..แล้วกลับมาซื้อซ้ำอีก พร้อมทั้งภูมิใจ ยินดีที่จะบอกต่อผู้อื่น(ลูกค้ารายใหม่)

ถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ความประทับใจ ที่ได้รับจากองค์กร นำไปสู่ความเชื่อมั่น เชื่อใจ

(Royalty) ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

และนำไปสู่การเติบโตในอนาคตขององค์กร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารผ่านการออกแบบบูธ

และร้านค้า รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมการขาย/การบริการที่เป็นเลิศ

ของพนักงานประจำบูธและร้านค้า ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมที่เกิดจาก การเข้าใจ

และการยอมรับจากภายในตนเอง ( Self-Development)ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตัว

ของพนักงานเอง   และจากกระบวนการเรียนรู้ (Learning) การเข้าใจ… เห็นอกเห็นใจ….

เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ในความต้องการของแต่ละบุคคล(ลูกค้า)ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ก่อให้เกิดเทคนิค วิธีการ หรือ ศิลปะในการขาย/การบริการที่มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หัวข้อในการฝึกอบรม

 • วัตถุประสงค์หลัก และรอง ของการออกแบบบูธในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้า
 • เทคนิคและวิธีในการค้นหา และนำเสนอ ความสนใจ และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • เทคนิคและวิธีในการค้นหา และนำเสนอ ศักยภาพ (Potential)และ อัตลักษณ์ (Identity)ของสินค้า
 • หลักการและความสำคัญของ การบริการ/การขาย ด้วยใจService Mindตามแนวคิดจิตวิทยา
 • เทคนิค การเปลี่ยนจากการเป็นผู้เยี่ยมชม ให้เป็นลูกค้า
 • เทคนิค 8 ประการ  ในการเตรียมตัวก่อน  ระหว่าง และหลังออกงานแสดงสินค้า
 • 7 หลักการในการคัดเลือกงานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • 12 ประโยชน์ของการออกแบบบูธ ในงานแสดงสินค้า และ ร้านค้า
 • หลักการเรียนรู้ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา (Self)และการพัฒนาตนเองด้วยเทคนิค

SWOT  Analysis,  Inspiration

วิธีการฝึกอบรม

 • VDO,   Role play,  Workshop, Brainstorming     และ Case study

วิทยากร

 • ดร. วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญ:

 • ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และองค์กร
 • ด้านจิตวิทยาการตลาด
 • ด้านการบริหารจัดการด้วยแนวคิดจิตวิทยา

เวลาอบรม 9.00-16.00

วิทยากร : ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

สถานที่อบรม : โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

ราคาสุดพิเศษวันนี้ 4500 บาท สมัครลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป

เหลือเพียง ท่านละ 3900 บาท เท่านั้นด่วน!!!

ลงทะเบียนในราคา 3900 บาท ถึง 5 ท่าน รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน ด่วน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love