เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ (มีหลายรอบโปรดสอบถาม)

🔥🔥คุณแน่ใจหรือว่าการลงโทษทางวินัยที่ทำกันอยู่ถูกต้องและเป็นธรรม ?
————————————————————————————
🔰🔰พนักงานผูกใจเจ็บต่อหัวหน้างาน ต่อผู้บริหาร
🔰🔰จะออกจากองค์กรไป..ขาดคนทำงาน
🔰🔰คนที่อยู่รู้สึกหวาดระแวง อำนาจมืด
🔰🔰ขวัญกำลังถดถอย..ผลงานโดยรวมตกต่ำ
🔰🔰สหภาพแรงงานคัดค้าน ป่วนไม่หยุด องค์กรไม่สงบสุข————————————————————————————
👉👉เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยเชิงสร้างสรรค์
——————————————————————————–
หัวข้อการบรรยายหลัก
———————————————————————————-
✅พฤติกรรมความผิดของพนักงานที่รำคาญใจ ทั้งที่เห็นจะจะ..หรือ แอบทำผิด ที่ผู้บริหารไม่รู้ตัว
✅คำพิพากษาศาลฎีกา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษที่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจก่อนการลงโทษพนักงาน
✅การบริหารคนเชิงสร้างสรรค์ก่อนที่พนักงานจะทำความผิด
✅การสอบสวน สืบสวนความผิดและการหาพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
✅ตัวอย่างประเภทความผิดและการลงโทษที่เป็นธรรม
✅การออกหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
✅หลักการพูดเพื่อการลงโทษ เชิงสร้างสรรค์
✅การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ก่อนการลงโทษ
✅หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
——————————————————————————————————
👉ผู้ที่สมควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
✅นายจ้าง เจ้าของกิจการ
✅ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
✅หัวหน้างาน ผู้จัดการต้นสังกัด
————————————————————————————————————-
📆กำหนดการอบรม อบรมวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 (มีหลายรอบโปรดสอบถาม)
🕑เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom
และห้องสัมมนา โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม
✅พูดจาภาษาคน..สนุก…เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง
👨‍🏭โดย วิทยากร สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา การบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน
———————————————————————————————————–
✅ค่าสัมมนา ท่านละ 2,500 บาท แบบ ONLINE
✅ค่าสัมมนา ท่านละ 3,900 บาท อบรม ณ ห้องสัมมนา โรงแรม
—————————————————————————————————————
สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com

สถานที่อบรม

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love