“เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร แบบ Proactive ยุค New Normal “

1.การสรรหาทรัพยากรให้ถูกทาง ถูกคน แบบ Proactive
2. บทบาทของงานสรรหาคนและคัดเลือกบุคลากร ยุค New Normal
3. แหล่งข้อมูลช่องทางการสรรหาและวิธีการสรรหาบุคลากร แนวใหม่
4. การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และการดำเนินงานขององค์กร
5. กระบวนการ รูปแบบ และขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
6. เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
7. แนวทางการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากร ให้ตรงใจองค์กร

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.-15:00 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
อบรมโดย ดร.เสาวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร การคัดสรรบุคลากรฯ ให้กับองค์กรชั้นนำเช่น เครือ ปตท และ เครือ เซ็นทรัล เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

01/27/2023

การติดต่อ

LIne ID hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love