เทคนิคการวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานและ เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการ (Welfare)

หัวข้อการอบรม
 
 1. ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
 2. ระเบียบเกี่ยวกับประกันภัยพนักงาน
 3.  เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 4.  สวัสดิการเกี่ยวกับห้องพยาบาล
 5.  ค่าทำขวัญ
 6. ค่ารักษาพยาบาล
 7. ตรวจสุขภาพ
 8. ช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรและการมีบุตร
 9. การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
 10.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 11. รถรับส่งพนักงาน
 12. ช่วยเหลืองานสมรส
 13. ช่วยเหลือค่าครองชีพ
 14. ช่วยเหลือค่าอุปสมบท
 15. ค่าอาหารกลางวัน
 16. ค่าเช่าบ้าน
 17. ค่าน้ำมันรถ
 18. ค่าทางด่วน
 19. ค่าโทรศัพท์
 20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 21. การสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่
 22. เครื่องแบบพนักงาน
 23.  กองทุนประกันสังคม
 24. โบนัสประจำปี

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม  2561

วิทยากร 

อ.สิงห์ติย์กร  ทวิพัฒน์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายบุคคลมือเก่า มือใหม่ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิทซอย 20

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 2,900 บาท

Spread the love