เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพื่อรองรับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 (มีหลายรอบสอบถาม)

รายละเอียด

🔥ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่
✅การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ต้น”
✅การบริหารจัดการพนักงาน “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน หรือต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฏหมายกำหนด
✅ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” เพื่อไม่ให้เงินเดือน “คนใหม่” สูงกว่าเงินเดือนคนเก่า
✅ปัญหาการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
🔥ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
ต้องเข้าฟังสัมมนาหัวข้อนี้👇
🔰🔰 งานสัมมนา เรื่อง : ” เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพื่อรองรับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567″
————————————————————————————
🔰หัวข้อบรรยาย (09.00 น. – 16.00 น.)
————————————————————————————-
1.โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทำไมต้องทำโครงสร้างเงินเดือน
2.วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจปัจจัยแวดล้อมโครงสร้างองค์กร และ Job Analysis & Job Description ของตำแหน่งงานต่าง ๆ
3.แนวคิดและความหมายของค่าตอบแทน และการจ่ายตามตำแหน่ง จ่ายตามตัวคน และจ่ายตามความสำเร็จ
4.หลักการบริหารค่าตอบแทน
5.ขั้นตอนการทำโครงสร้างเงินเดือน
👉การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
6.การประเมินค่างานโดยวิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pair Comparison)
7.หลักการคำนวณกระบอกค่าจ้างเงินเดือน
8.การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure Designed)
9.เทคนิคการปรับขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับการค่าจ้างที่จะปรับขึ้น และลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
👉แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
👉การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ต้น”
👉การบริหารจัดการพนักงาน “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน หรือต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฏหมายกำหนด
👉ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” เพื่อไม่ให้เงินเดือน “คนใหม่” สูงกว่าเงินเดือนคนเก่า
10.การประเมินค่างาน (Job Evaluation) วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ
👉การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
👉การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
👉การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
👉การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)
———————————————————————————————–
👉👉รูปแบบการอบรม
✅บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
✅ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง
—————————————————————————
⏰ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น.-16:00 น.
(มีหลายรอบ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
อบรม ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม
🔥 🔥 โปรโมชั่น แถมฟรี หนังสือ HR โรงงาน
อัตราค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท ก่อน Vat
** รวมอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน1 มื้อ
👉สิ่งที่ท่านจะได้รับ ไฟล3คู่มือประกอบการอบรม + แบบฟอร์ม + วุฒิบัตร
————————————————————————————
🔰อบรมโดย ดร.สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
———————————————————————————-
🔰ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาลงทะเบียน
🔰กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ :
✅เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
✅Email : hrdeesolution@gmail.com

สถานที่อบรม 

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love