เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing

!!อบรมวันที่ 22 ก.พ 61

ราคา 3900 บาท


เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing

รายละเอียดหลักสูตร

 • ก้าวสู่…Modern Office ในยุค Thailand 4.0
 • บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย Computer อย่างเป็นระบบ
 • วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • ..ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ Software ราคาแพง
 • หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหาย
 • พบกับ… วิธีค้นหาเอกสารใน Computer ให้พบเพียง “1 คลิก”

ฝึกปฏิบัติ : Work shop E-Filing

หัวข้อสัมมนา

 1. ความรู้เบื้องต้นเพื่อการบริหารระบบเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 2. การบริหารงานเอกสารยุคสารสนเทศ และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 3. Computerและระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ควรทราบก่อนการใช้งานระบบ Network
 4. การเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการไฟล์ (File)และโฟลเดอร์ (Folder) ให้สอดคล้องกับวิธีการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว
 5. เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบปฏิบัติการ (Operating system)
 6. โครงสร้างการจัดเก็บFiles ในคอมพิวเตอร์และการทำ Index อย่างเป็นระบบ
 7. เทคนิคการใช้Computer Network เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเอกสารแบบ Web
 8. การสื่อสารในองค์กรด้วยการใช้Computer Network และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 9. เทคนิคการใช้และบริหารTechnology ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ – Information Network System – Knowledge Management
 10. ระดับการใช้ข้อมูลในNetwork และการทดลองจัดการข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย และมีมาตรฐาน เดียวกัน
 11. ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
 12. Modern Office (การประยุกต์ใช้กับแนวทางบริหารสำนักงานยุคใหม่)
 13. ภาคปฏิบัติ (Work Shop)

วิทยากร

 • อาจารย์นพพร หมื่นหนู

สมัครในราคา 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน

ลดทันทีเหลืองเพียง ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้นด่วน!!!

สถานที่จัดอบรม

 • ศูนย์ประชุมเดอะ คอนเนคชั่น ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTลาดพร้าว

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love