เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์

(Superb and Situational Selling Techniques)

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต GeneralManager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

10 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง และปรับตามสถานการณ์ …

หลักสูตรนี้ กะเทาะเปลือกหมด จากพื้นฐานสู่ขั้นเหนือชั้น ตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย สร้างคนที่ขายไม่เป็นให้ขายเป็น  จากพนักงานขายให้เป็นนักขาย  จากนักขายมือเงินให้เป็นนักขายมือทอง


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้าง นักขาย ให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการบรรยาย และ Workshop

 1.  ความสำเร็จในงานขาย มาจาก อะไร!!!!!
 2.  กะเทาะเปลือกลูกค้า – ซื้อ หรือไม่ซื้อ เพราะอะไร
 3.  ขายอย่างเหนือชั้น ด้วย การอ่าน และ วิเคราะห์ลูกค้า อย่างเจาะลึก
 4.  ทดสอบ Module 1: ขายอย่างเหนือชั้น ด้วย การอ่านลูกค้า พร้อมแชร์ประสบการณ์
 5.  จะขายใคร – การเสาะหาลูกค้าเพื่อการขาย
 6.  วางแผน และ เตรียมตัว อย่าง ชาญฉลาด
 7.  การนัดหมาย อย่าง มีลูกล่อลูกชน
 8.  ทดสอบ Module 2: หา GAP ระหว่าง การขายที่คุณขายกับการขายอย่างชาญฉลาด
 9.  การเปิดการขาย โดยอาศัย กฎ 1 นาที
 10.  การวิเคราะห์โอกาสการขาย
 11.  การปรับตัวตามสถานการณ์ ด้วย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ อย่างมีชั้นเชิง
 12.  หา ไม้ตาย ของสินค้าของคุณ ให้ได้
 13.  ทดสอบ Module 3: การขายตามสถานการณ์ พร้อมแชร์ประสบการณ์
 14.  เทคนิค การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง
 15.  ลูกล่อลูกชน ในการเจรจาต่อรอง
 16.  ทดสอบ Module 4: การเจรจาต่อรอง อย่างเหนือชั้น พร้อมแชร์ประสบการณ์

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 10 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00
สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00
Spread the love