เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการขายด้วยทฤษฎีPSP(Present Selling Planning)

3. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้

4. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทางพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

5. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ

2. เทคนิคการขายด้วยทฤษฎีPSP(Present Selling Planning)

3. เทคนิคการนำเสนอจุดขายลูกค้าด้วย ทฤษฎีFAB

4. เทคนิคการขาย และสร้างบทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางตอบข้อโต้แย้ง

5. การบริหารเป้ายอดขายด้วยจำนวนกิจกรรมการขาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ

อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

รอบวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 และ รอบวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

เวลา09.00-16.00น.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

Spread the love