เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง(มีหลายรอบ)

รายละเอียด

👉หากท่านต้องการ..เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ
👉หากท่านต้องการ..ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย

———————————————–
🔰🔰มาเรียนหลักสูตรนี้เลย..
————————————————————————————————————————-
เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน
ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง

—————————————————————————————————————————
หัวข้อการบรรยายหลัก
—————————————————————————————————————————–
หมวดที่ 1 การจ้างงาน
1.จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ?
2.วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกกฎหมายต้องบอก ต้องทำย่างไร ?
3.ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่อยากบอกล่วงหน้า ไม่อยากจ่ายเงิน ไม่อยากให้อยู่ต่อ จะทำอย่างไร ?

หมวดที่ 2 : การทำสัญญาจ้าง
4.จุดอ่อน 10 จุดของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเป็นประจำ มีอะไรบ้าง จะป้องกัน แก้ไขอย่างไร ?
5.สัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาแน่นอน กับ สัญญาจ้างประจำต่างกันตรงไหน ?
6.สัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาแน่นอน จะเลิกจ้างก่อนครบสัญญาต้องทำอย่างไร จึงจะไม่ถูกฟ้อง ?
7.พนักงานลาออก ไม่ลา ไม่แจ้ง หรือ แล้วอยู่ไม่ครบ 30 วันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างไร ?

หมวดที่ 3 : ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด
8.ตัวอย่างเงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินนับสิบล้าน มีอะไรบ้าง ?
9.ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมคิดค่าล่วงเวลา คิดค่าชดเชย ส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?
10.วิธีการป้องกันสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ถูกฟ้องย้อนหลังต้องทำอย่างไร ?

หมวดที่ 4 : การจัดการวันหยุด วันลา
11.วันหยุด 3 ประเภท วันลา 6 ประเภท มีวันอะไรบ้าง ?
12.หลักการจัดพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องจัดอย่างไร ?
13.ลูกจ้างลาออกเอง / ถูกไล่ออก / เลิกจ้างแบบจ่ายเงิน จะจ่ายเงินค่าพักร้อน อย่างไร ?
14.การลากิจ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?
15.ลาป่วย 1 – 2 วันบ่อยมาก ถ้าจะขอใบรับรองแพทย์ จะอ้างกฎหมายอะไร ?
16.การจัดการกับคนป่วยไม่จริง จะทำอย่างไร ?

หมวดที่ 5 : การย้ายตำแหน่ง ย้ายสถานที่ทำงาน
17.การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ?
18.ย้ายสถานประกอบการไปใกล้ ๆ หรือ ไปไกลแค่ไหน พนักงานจึงมีสิทธิไม่ไป ดูตรงไหน ?

หมวดที่ 6 : วินัยและการลงโทษทางวินัย
19.การลงโทษทางวินัย ที่ดีและเป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?
20.การพักงานเพื่อการสอบสวน กับ พักงานเพื่อการลงโทษ ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ต่างกันอย่างไร ?
21.หนังสือพักงานและมีลักษณะหนังสือเตือนไปในตัว จะต้องเขียนอย่างไร ?
22.พนักงานที่ผลงานไม่ดี จะเลิกจ้างให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?
23.หลักการเลิกจ้างเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ต้องทำอย่างไร ?
24.ความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 มีอะไรบ้าง ?
25.ถ้าถูกพนักงานตรวจแรงงาน สั่งให้จ่ายเงินแต่ไม่อยากจ่าย จะทำอย่างไร ?
26.ตกลงกันได้แล้ว จ่ายเงินกันแล้ว ไม่อยากถูกฟ้องทีหลัง จะทำอย่างไร ?
27.ตัวอย่างการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง ที่มีผลตามกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ?

บทที่ 7 : การเกษียณอายุ
28.การเกษียณกฎหมายกำหนดไว้ตรงไหน ว่าอย่างไร ?
29.ครบเกษียณแล้ว จะจ้างต่อ ต้องจ่ายค่าชดเชยก่อน หรือ ขยายไปรวมจ่ายสุดท้ายรั้งเดียว ??
30.จะจ้างต่ออย่างไร จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ?

—————————————————————————————————————————–
👉ผู้ที่สมควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
——————————————————————————————————————————-
✅นายจ้าง เจ้าของกิจการ รู้เอง ทำเอง ป้องกันตัวเองได้
✅ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ
✅ฝ่ายบุคคลน้องใหม่ ที่เตรียมรับงานบุคคลในอนาคต
✅ผู้สนใจทั่วไป

📆กำหนดการอบรมวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 (มีหลายรอบกรุณาสอบถาม)
อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม Zoom
✅พูดจาภาษาคน..สนุก…เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง
👨‍🏭โดย วิทยากร สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา การบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน

สนใจสำรองที่นั่งกรุณา ติดต่อ เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

ONLINE

ราคา

2500

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love