เคล็ดลับ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1. เพิ่มพูนความรู้ เทคนิค ต่างๆ ให้กับฝ่ายวิศวกร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. นำความรู้จากการบรรยาย ไปต่อยอดให้กับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของผู้เข้าฟังบรรยาย

วันจัดงาน :
  • วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 256

สถานที่จัด :

  • โรงแรม เมเปิล กรุงเทพฯ บางนา ชั้น 15 ห้องแกรนด์บอลรูม
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • เคล็ดลับ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
วิทยากร
  • โดย รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. ฝ่าย/แผนก วิศวกรรม

2. ฝ่าย/แผนก อาคาร

3. ฝ่ายจัดซื้อ

4. เจ้าของธุรกิจ

สถานที่จัดงาน
  • @ โรงแรม เมเปิล กรุงเทพฯ บางนา
  • ลงทะเบียน ชั้น 15 ห้อง แกรนด์บอลรูม
  • สัมมนา ชั้น 3 ห้อง Tiara
สัมมนาฟรีตลอดงาน
Free Seminar
*กรุณาลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำการลงทุน หาคอนเนคชั่น หาผู้ร่วมงาน ขยายสายงาน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love