ปรุงกลิ่นสร้างBrand/ Brandปังเพราะกลิ่นโดน


น้ำหอม

ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND ให้ปังได้

&

BRAND ปัง เพราะ กลิ่นโดน

 C004 สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบรนด์ของคุณด้วย 5 Senses คงปฏิเสธไม่ ได้ว่า ปัจจุบันนี้การสร้างแบรนด์ได้ซึมไปในทุกอณู ของธุรกิจไปเสียแล้ว มีการงัดกลยุทธ์แบรนด์ต่างๆออกมามากมาย ดังนั้นหากคุณยังคงใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบเดิมจะทำให้แบรนด์ของคุณอาจจะไม่ได้แจ้งเกิดในตลาดโลกเสรีแห่งนี้ได้ การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่จะบอกถึงความมีตัวตนลักษณะเฉพาะของแบรนด์คุณความแตกต่างความเฉพาะตัวของแบรนด์เป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้มุ่งหวังตีค่าแบรนด์ของคุณเป็นสิ่งที่จะปรากฎ ตราตรึงในใจของผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะสื่อด้วย หากคุณไม่ได้มีการทำการตลาดสร้างแบรนด์ด้วยลักษณะเฉพาะของแบรนด์คุณเองจะทำให้สินค้าบริการและแบรนด์ของคุณไม่เกิดความแตกต่างสิ่งที่ตามมาผมคงไม่ต้องพูดอะไรต่อจริงไหม วิธีที่คุณสามารถสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือ”การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนดด้วยการสร้างแบรนด์ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5″ นั่นเองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลยุทธ์แบบ”Sensory Branding”

น้ำหอม

 ขอแนะนำว่า การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้เกิดกับสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของคุณนั้น คุณจำเป็นต้องใช้ 5 Sensesมาประกอบการพิจารณาร่วมกันยิ่งคุณนำมาใช้ได้มากเท่าใด เอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณก็จะถูกสื่อออกไปจนเมื่อหากผู้มุ่งหวังคิดถึงสินค้าชนิดนี้และเขาคิดถึงสินค้าของคุณ เมื่อนั้นแบรนด์ของคุณก็จะไม่มีทางที่จะสลายไปในกลไกของตลาดอีก

  ทำไมกลิ่นถึงสำคัญนัก เคยไหมที่ขณะเดินทอดน่องเพลินๆจู่ๆก็มีกลิ่นกาแฟจากไหนไม่รู้ลอยมาเข้าจมูกรู้ตัวอีกทีคุณก็กำลังสั่งกาแฟถ้วยโปรด ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้สึกอยากกาแฟแม้แต่น้อยหรือเคยไหมที่ได้ดมกลิ่นบางกลิ่นที่คุ้นเคย ภาพความทรงจำในอดีตที่คมชัดระดับ HD ก็ถาโถมเข้ามาจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวและทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองย้อนเวลาได้จริงๆเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่ากลิ่นนั้นทรงพลังขนาดไหนนั่นเป็นเพราะการดมกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสเดียวใน 5 ประสาทสัมผัสที่ต่อตรงถึงสมองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตีความกลิ่นจึงมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนเรามากกว่าที่คิด

น้ำหอม

มอบน้ำปรุงจากฝีพระหัตถ์ฯ ไว้เป็นของที่ระลึก สำหรับ ผู้มาอบรมที่สามารถปรุงกลิ่นได้ตรงโจทย์

  ปรุงน้ำหอม เพื่อการสร้าง BRAND ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)การสกัดน้ำปรุง การปรุงน้ำหอม น้ำปรุง น้ำอบ เครื่องหอมในแบบต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจที่ทำธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)เพราะกลิ่นสามารถแสดงถึงการเป็นเอกลักษณ์ตัวตนในรูปแบบBRAND สินค้าได้หรือบ่งบอกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนทำให้ง่ายต่อการสร้าง BRAND และยากที่จะมีใครสามารถเลียนแบบกลิ่นที่คุณได้ปรุงเอง เรียนรู้กลิ่น การดมกลิ่น วิธีการปรุงน้ำหอมและการเลือกใช้น้ำหอม เนื้อหาประกอบการเรียนนั้นเป็นการเรียนเพื่อให้รู้ที่มาของกลิ่นต่างๆว่าเราสามารถสกัดกลิ่นต่างๆได้จากที่ใดได้บ้าง เช่น กลิ่นของสัตว์ กลิ่นของดิน กลิ่นของต้นไม้ กลิ่นของดอกไม้ฯ เพื่อให้รู้ที่มาของกลิ่นแล้วจากนั้นก็เป็นการผสมกลิ่นต่างๆให้มีแบบฉบับเฉพาะตัวของเราเพื่อใช้ในการทำธุรกิจและเป็นส่วนผสมไว้ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสินค้าในแบบฉบับของตัวเอง            

สินค้าที่เป็นที่ต้องการ CLMV+จีน ทิศทางของการทำน้ำหอม เพื่อแปรสภาพเป็น

1.น้ำหอมใช้กับคน

2.น้ำหอมเพื่อใช้ในรถ

3.น้ำหอมเพื่อโรงแรม 

4.น้ำหอมเฉพาะรถยนต์ 

น้ำหอม

เทคนิคการปรุงกลิ่นด้วยสูตรเฉพาะตัวคุณเอง ภาพลักษณ์และความรู้สึกดีที่มีต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง  Brand ให้ลูกค้าจดจำได้ ส่วนมากเราใช้

1.การมองเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ เช่น  รูปภาพ วีดีโอ การตกแต่งร้าน หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เพื่อให้ดึงดูดลูกค้ามีความพึงพอใจและจดจำใน  Brand สินค้าได้

2.การได้ยิน เช่น การเปิดเพลงเพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในร้านให้ลูกค้ารู้สึกดียิ่งขึ้น

น้ำหอม

เมื่อการแข็งขันสูงขึ้นสิ่งที่เราใช้อยู่ดูจะไม่เพียงพออีกต่อไปและสิ่งที่ถูกละเลยมานานก็ คือ กลิ่นหอมที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นนั่นเอง การใช้กลิ่นหอมในการสร้าง Brand Awareness มีหลักการพื้นฐานมาจาก

1.เราชอบกลิ่นหอมมากกว่ากลิ่นเหม็นและมีแนวโน้มจะให้ความสนใจหรือใส่ใจกับกลิ่นที่ได้ดม

2.เมื่อได้กลิ่นมนุษย์เราจะมักจะนึกถึงสถานที่ สิ่งของหรือประสบการณ์ที่ได้รับในอดีตไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าได้กลิ่นที่ไม่ดีคนเราอาจจะจดจำกลิ่นไปได้อีกหลายปี เช่น เดียวกันถ้าเราได้กลิ่นหอมเราก็จะจดจำประสบการณ์หรือสถานที่นั้นไปอีกหลายปี

3.กลิ่นเป็นประสาทสัมผัสที่มีประสิทธิภาพกว่าประสาทสัมผัสอื่นที่สามารถทำให้เราจดจำในสิ่งต่างได้เมื่อเราได้กลิ่นนั้นๆอีกครั้ง

4.การใช้กลิ่นหอมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอภิรมย์เราพบว่าไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกหอมเพียงอย่างเดียวแต่ลูกค้ายังรู้สึกในด้านบวกต่อธุรกิจนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ดี สถานที่สะอาด ดังนั้นการใช้กลิ่นหอมจึงช่วยสร้างทัศนะคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรโดยรวมได้ดี

น้ำหอม

วัตถุประสงค์

-.ศึกษาช่องทางวิธีการและการรับกลิ่นของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

-.ศึกษาแหล่งที่มาของการกำเนิดกลิ่นต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการปรุงน้ำหอม  

-.ศึกษาลักษณะของแต่ละกลิ่นว่ามีเอกลักษณ์อย่างไร ใช้อะไรเป็นหลักการพิจารณาการแบ่งกลิ่น  

-.ศึกษาการจัดหมวดหมู่ของกลิ่นแต่ละประเภท   

-.ศึกษาโครงสร้างของการกำเนิดของกลิ่น ทฤษฏีการปรุงกลิ่น และเรียนรู้วิธีการปรุงกลิ่น  

-.การทดลองปรุงกลิ่น และแต่งกลิ่นตามความชอบของแต่ละบุคคล  

-.ลงมือปฏิบัติและทดสอบจดสูตรกลิ่นที่เป็นความชอบของแต่ละบุคคล  

-.การใช้เครื่องหอมสำหรับการปรุงกลิ่นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ความงามของแต่ละประเภท  

-.ป้องกันการ Copy หรือ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่คุณเป็นผู้คิดค้นสูตรบำรุงผิวในรูปแบบต่างๆ ได้ (กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Brand ผลิตภัณฑ์)

น้ำหอม

สิ่งที่คุณจะได้รับ 

-.วิธีการคิดค้น จดสูตร น้ำหอม ปรุงกลิ่น เพื่อการสร้าง Brand  

-.วิธีการเลือกใช้กลิ่นแต่ละประเภทตรงตามความเหมาะสมในหลักที่เป็นกลิ่นสากลและปรับในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะ  Brand ได้  

-.รู้ขั้นตอนในการทำน้ำหอมในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำหอมแห้ง น้ำหอมปรับอากาศ น้ำหอมที่ใช้กับผิวพรรณฯ  

-.ทดลองสูตรผสมวิธรการปรุงน้ำหอมในรูปแบบที่คุณชอบได้  

-.น้ำหอมตัวอย่างเพื่อคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสำหรับต่อยอดธุรกิจได้

น้ำหอม

ประวัติวิทยากร ดร.บังอร เกียรติธนากร 

Mini Entrepreneur

รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุก Class

อบรมเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน 5,600บาท

 

เริ่มเสาร์วันที่  10 มีนาคม  2561

ถึงอาทิตย์วันที่  11 มีนาคม  2561

 

เวลา 08.30น.-16.30น. 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-.มนุษย์เงินเดือนที่เบื่องาน

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจด้วยเงินลงทุนไม่มาก

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

-.เจ้าของกิจการที่เริ่มธุรกิจ

-นักธุรกิจที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

-.ผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง

Spread the love