หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ สำหรับนักขายระดับกลาง

ราคา 3900 บาท


เรียนรู้แนวทางการขายทั้งB2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้สอดคล้องกับธุรกิจลูกค้าได้ ดังนั้น หากการขายยังคงไม่ได้รับการปรับจูนแนวคิดให้เป็นยุคใหม่ นักขายก็จะหมดความสำคัญในองค์กร การเปลี่ยนแนวคิดคือ การเปลี่ยนแนวทางการขายให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันเพื่อที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่การหั่นราคาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น บริษัท เทสส์เทรนนิ่ง จึงขออาสาเป็นผู้นำพาท่านไปสู่ยุคใหม่ที่นักขายต้องเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง หมดยุคแล้วกับการเก็บตัวอย่างจากการอ่านแล้วมาเล่า แต่ตอนนี้ต้องเป็นประสบการณ์จริงและแก้เกมการขายมาเล่าให้ฟัง เสิร์ฟแบบร้อนๆ ตรงหน้าคุณ

 

 

  • กลั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการขายและทำธุรกิจในปัจจุบัน
  • เป็นนักขายที่เดินตามบ้าน
  • เป็นคนกลางในการเชื่อมผู้ผลิตและผู้ซื้อ
  • เป็นเจ้าของบริษัทฝึกอบรมที่เน้นการใช้ Online

หัวข้อการบรรยาย

Part 1 การขายในยุคใหม่ที่เข้าใจโมเดลธุรกิจ 100%

           เชี่ยวชาญประเภทธุรกิจลูกค้าได้ภายใน ชม.

           เทคนิคการแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกการขายใหม่

           ตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงทางการขายจากวิทยากร ที่มุ่งการขาย

           แบบทั้ง B2B B2C 

Part 2 การจัดการงานขายด้วยเทคนิค Sales Professional

           เทรนการขายยุคใหม่คือ “Fix” “Repair”

           การแก้ไขโมเดลธุรกิจลูกค้า ในแบบไม่ต้องรอการตลาดก็รอดได้

           ตัวอย่างปัญหาที่ทางวิทยากรเคยเผชิญจากประสบการณ์และแนวคิด

              การแก้ไขเกมการขาย

Part 3 เชื่อมโยง Online และ Offline ด้วยการตลาด 360 องศา

           Online แบบมือทำใครๆ ก็เข้าใจได้ด้วย Target, Social, Local, 

               Mobile

           กลเกมออนไลน์ หาลูกค้าให้มากด้วยการสื่อสารวงกว้าง 

           รูปแบบการจับจองลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ในโลกออนไลน์

           ตัวอย่างแนวทางการใช้ออนไลน์มุ่งลูกค้าจากตัวอย่างธุรกิจที่วิทยากร

               กำลังบริหาร

Part 4 การมุ่งประสบการณ์เชิงประจักษ์ เน้นการสร้างความภักดีผ่านนักขายมือโปร

           การวางจุดเชื่อมโยงผ่าน CEM Story ประสบการณ์แบบมีเรื่องเล่า

           เทคนิคการรักษาจุดเชื่อมต่อทั้งกระบวนการ

           นักขายกับการลงทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์และสร้างประสบการ์ร่วม               

           ตัวอย่างแนวทางการรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบการขายจากวิทยากร

ทุกช่วงสอบถาม เจาะลึกทุกประเด็น 

 

หลักสูตรลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกและเลียนแบบ

Spread the love