ฝึกอบรมหลักสูตร Digital Sales Success การขายยุคดิจิทัลให้สำเร็จ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(อบรมวันที่ 21 ม.ค. 60)

ในยุคที่ออนไลน์เริ่มได้รับความนิยม ทางลัดการใช้ช่องทางออนไลน์ผุดเป็นดอกเห็ด มุ่งเข้าหาโอกาสในการอยู่ใกล้ลูกค้าให้มากที่สุด ให้ลูกค้ารับรู้ถึงการมีตัวตนและเลือกซื้อ แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงเร็ว ลูกค้ากลับใช้ช่องทางเหล่านั้นย้อนศรกลับมาเพื่อหาข้อมูล (zero moment of touth) ดังนั้น ยุคนี้กำลังเข้าสู่ยุคขาดความจำเป็นที่ต้องมีคนกลางและนักขายเข้าไปเรื่อยๆ เพราะสามารถเข้าถึงได้ไวมากขึ้นไม่จำเป็นต้องแวะข้างทางไปเลื อกอีกต่อไป ในฐานะนักขายยุคดิจิตัล คงต้องบอกว่า การใช้ช่องทางเหล่านั้นให้มี ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากแค่รู้ แต่ใช้ไม่ถูกต้องการขายย้อมจบที่ การสืบราคาและลูกค้าเป็นผู้เลือกลับหลังเรา

“หาลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายๆ ได้ทั้งOnlineและOffline”

⁃คุณรู้ไหมครับว่า facebook มีรูปแบบการหาลูกค้าได้อยู่ จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้ นของคนในยุคใหม่
⁃คุณทราบไหมครับว่าการใช้ Line ต้องทำยังไงที่นอกจากติดต่อเรื่ องงานแล้วยังสามารถเข้าสู่วิธี การคุยเพื่อสร้างสัมพันธ์ และความผูกพันธ์ได้ในที่สุด เพียงใช้ line เป็นสื่อกลางไปสู่แผนอื่น
⁃กลยุทธ์การใช้สื่อในเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึง

เนื้อหาบรรยาย
⁃ช่องทางในรูปแบบต่างๆ 360 องศาการเข้าถึงเพื่อเจาะกลุ่ มเป้าหมาย
⁃การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทุกช่ องทาง
⁃พฤติกรรมลูกค้าต่อช่องทางต่างๆ
⁃การปรับตัวของนักเจาะข้อมูล
⁃Facebook ช่องทางโลกกว้างสู่ฐานลูกค้า
⁃Case Study ของผู้ที่ใช้ช่องทาง Facebook เป็นสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
⁃เทคนิคในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
⁃Connection Facebook to Sale Point
⁃Line ช่องทางการเก็บความสัมพันธ์ ระหว่างการขายและการดูแล
⁃Case Study ของผู้ที่ใช้ช่องทาง Line เป็นสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
⁃Customer Relationship Management for Line
⁃เทคนิคการปฎิสัมพันธ์สู่เครื่ องมือสื่อสารใกล้ตัวเฉพาะบุคคล
⁃Twitter ช่องทางการอัพเดทมุ่งการแชร์
⁃Case Study ของผู้ที่ใช้ช่องทาง Line เป็นสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
⁃Become for sharing
⁃Magnet Center strategy
⁃กลุ่มปิด ช่องทางเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นพฤติกรรมจำเพาะ
⁃Escape Room Hunter for You
⁃Friend to Event Relation

* ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด ของอาจารย์แต่ละท่าน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น *

Spread the love