เทคนิคบริหารทีมขายให้เติบโต

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันที่ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่มักจะมีความเข้าใจในการบริหารทีมเพียงการกระจายเป้าแล้วฝากความหวังให้กับทีมขายเป็นคนไปปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างยอดขาย ทำให้ผู้บริหารอาจไม่สามารถคาดหวังยอดขายมหาศาลได้ ยิ่งความเข้าใจในรูปแบบการบริหารในปัจจุบันไม่ได้ช่วงให้ทีมขายทำงานได้ง่ายขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องท้าทายผู้นำทีมอย่างมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ต้องเค้นศักยภาพให้มากขึ้นเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้ผู้นำต้องเข้าใจสถานการณ์ให้เร็วและแก้ปัญหาของทีมให้เป็นระบบจึงจะสามารถสร้างยอดขายมหาศาลให้กับทีมได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายมีความเข้าใจในการปั้นทีมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 • เป็นการพัฒนาทีมงานขายอย่างเป็นระบบ
 • เป็นการสร้างความพร้อมให้กับทีมขายเพื่อจัดทัพกับการสร้างยอดขาย
 • เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายได้ทำความรู้จักกับแนวทางและสไตล์การขายของทีมขายตนเอง
 • เพื่อเป็นการสร้างยอดขายผ่านการพัฒนาทีมงานขายอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ทีมขายได้มีความเข้าใจถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ
หัวข้อบรรยาย
การเพิ่มศักยภาพของงานขายด้วยการจัดระบบ
 • เพิ่มพนักงานหรือเพิ่มศักยภาพ อันไหนดีกว่ากัน
 • วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมขาย
 • คุณสมบัตินักขายในทีมของคุณที่ควรมี
 • วิธีทดสอบศักยภาพพนักงานขายในทีมของคุณ
 • Workshop ทีมของคุณเป็นนักขายทั้งหมดหรือไม่
กลไกการขายสมัยใหม่ในยุค 2021
 • ก่อนวางเป้าหมายควรศึกษาสไตล์การขายของทีมก่อน
 • สไตล์การขายในปัจจุบันที่ทีมควรทำความเข้าใจก่อนการขาย
 • การขายเชิงกลยุทธ์แบบเพิ่มมูลค่
 • กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์
 • Workshop การสร้างความเข้าใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการขายเพิ่มมูลค่า
การวางเป้าหมายของทีมและองค์ประกอบอื่น
 • รูปแบบทั่วไปที่ใช้ในการวางเป้าหมาย
 • ปัญหาที่เป้าหมายถึงบ้างไม่ถึงบ้าง
 • การวางแผนการขายร่วมกับทีมเพื่อออกแบบแนวทางสร้างยอดขาย
 • Case Study, Sharing, Brain Storm
 • Workshop การวางแผนร่วมกับทีมในการเจาะลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย
การบริหารทีมขายเพื่อให้เกิดความผูกพันกับทีมขาย
 • การล่อเป้าด้วยคอมมิชชั่นอาจไม่ตอบโจทย์
 • การใช้เวลาไปกับการพัฒนาสิ่งรอบด้านข่วยทีมขาย
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมขายเพื่อนำมาต่อ ยอดขายในอนาคต
 • การติดตามเพื่อพัฒนาให้ถึงเป้าหมาย
 • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,700 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,500 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

https://www.tesstraining.com

Spread the love