หลักสูตร เคล็ดลับสู่ การเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กร” ยุคใหม่อย่างยั่งยืน(Organizational Community Competencies)

!!อบรมวันที่ 12 ก.พ 61

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร เคล็ดลับสู่ การเสริมสร้าง

“ประชาคมองค์กร” ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

(Organizational  Community  Competencies)

ช่วงเช้า  :   09.00 – 12.00  น.

  • ความเข้าใจพื้นฐาน “ประชาคมอาเชี่ยน” (AEC)                  
  • ศักยภาพ “องค์กรยุคการแข่งขัน”

–  สัญลักษณ์ “ความเป็นยุคใหม่” และ “มืออาชีพ”

–  กิจกรรมกลุ่ม  :  ประเมิน  “Vision

 “Mission”  และ  “Core  Value”  พร้อม สรุปผล                        

  • เคล็ดลับ  :  กระบวนการเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กรยุคใหม่อย่างยั่งยืน”

ช่วงบ่าย  :  13.00 – 16.00 น.

  • ค้นหา  “ประชาคมทรัพยากรบุคคล” ยุคใหม่และมืออาชีพ

–  กิจกรรมกลุ่ม :  ประเมิน “อัจฉริยภาพ 6Qs

–  กิจกรรมกลุ่ม :  ประเมิน  “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” และ “ค่านิยม”                                     

  • องค์ประกอบ “มาตรฐานความพร้อม

การพัฒนาประชาคมองค์กรอย่างยั่งยืน  เพื่อการแข่งขัน

    –   กิจกรรมกลุ่ม  :   ประเมิน  และ  สรุปผลQ & A

วิทยากร :

  • อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

วันที่จัดอบรม 12 ก.พ 61

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม :

  • โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel)

 ราคา   รวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel: 092-714-7157

Spread the love