หลักสูตร อบรม ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมMicrosoft Word เบื้องต้น (MS Word Basic)

ราคา 3900 บาท 19 ม.ค. 61


อบรม ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word  เบื้องต้น (MS Word Basic)

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน Microsoft Word หรือเคยใช้บ้างเพียงเล็กน้อย ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้

ในการสร้างเอกสาร พิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย สามารถสร้างเอกสารที่มีทั้งตัวหนังสือรูปแบบต่างๆ รูปภาพ ตาราง

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office  ที่มีความสามารถพิมพ์งาน

สร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ

เพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อความที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความได้อย่างง่ายดายแทรก รูปภาพ

หรือภาพ กราฟฟิก ต่างๆการสร้าง ตาราง ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Word

ซึ่งท่านสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อจบการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Word

1.   รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word

 • เมนูการใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office Button
 • แถบ Quick Access Menu เก็บคำสั่ง ที่ใช้บ่อย
 • แท็บ Contextual tabs รวมคำสั่งเฉพาะ Object ต่างๆ ที่เรียกใช้
 • แถบ Ribbon แถบคำสั่งที่รวบรวมไว้เป็นกลุ่ม

2.   การทำงานกับเอกสาร Word

 • วิธีการสร้างเอกสาร ว่างเปล่า Templates หรือจาก Microsoft office online ที่หลากหลาย
 • รูปแบบ Format ในการบันทึก Save as PDF , html , เลือกบันทึกเมื่อไปเปิด Microsoft office ที่เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า
 • การเปิด และการปิด ไฟล์ เอกสาร และ โปรแกรม

3.   จัดรูปแบบเอกสาร Page Layout

 • จัดระยะขอบ Margins , Size ขนาดกระดาษ กำหนดกระดาษแนวตั้ง แนวนอน
 • ตกแต่งเอกสาร ด้วยการใส่กรอบ Page Border ใส่สีพื้นหลัง Page Color หรือทำ ลายน้ำ Water Mark

4.   จัดแต่ง ข้อความ ในเอกสาร

 • กำหนดตั้ง Tab ตามต้องการ การชิดขอบหน้ากระดาษ
 • จัด Paragraph , ระยะห่างช่องไฟระหว่างบรรทัด หรือตัวอักษร

5.   กำหนด แบบ ขนาด และลักษณะพิเศษ Styles ให้กับตัวอักษร

6.   ใส่ เลขลำดับ Numbering และสัญลักษณ์หัวข้อ Bullets

7.   เพิ่มสัญลักษณ์ Symbol ในเอกสาร

8.   สร้างตารางเก็บข้อมูล ลงในเอกสาร Word

 • วิธีสร้างตาราง Table ในเอกสาร
 • แท็บ Table Tools
 • เทคนิคการ เลือก ตาราง เพื่อการจัดการ
 • จัดรูปแบบ Table Styles หรือ กำหนดเอง อย่างง่ายดาย
 • ทำการเพิ่ม Insert ลบ Delete แยก Split รวม Merge Rows/Columns ของ ตาราง
 • จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
 • จัดเรียงข้อมูลในตาราง
 • คำสั่งแปลงตารางให้เป็นข้อความ
 • สร้างสูตรการคำนวณ เมื่อข้อมูลในตาราง เป็นตัวเลข

9.   แทรกรูปภาพ Insert Pictrue

 • แทรกรูปไฟล์ รูปภาพ และภาพคลิปอาร์ต Clip Art
 • ปรับขนาด และปรับแต่งรูปภาพ
 • ปรับแต่งแสง สี และใส่ Effects ให้รูปภาพ
 • จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร Position และ Text Wrapping
 • เทคนิคลดขนาดไฟล์ภาพ

10. การตกแต่งด้วยกราฟฟิก

 • วาดรูปทรงสำเร็จ AutoShape
 • การปรับแต่งรูปทรง และตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม
 • กำหนด Effects พิเศษให้รูปวาด
 • การจัดตำแหน่งรูปภาพ
 • เท็กซ์บ็อกซ์ Text box
 • ข้อความศิลป์ WordArt

11. การใช้งาน SmartArt

 • การสร้าง SmartArt
 • การปรับแต่ง SmartArt
 • แก้ไข SmartArt
 • กำหนด Effects พิเศษ

12. การทำงานกับกราฟ Chart

 • การสร้างกราฟ Chart
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
 • การตกแต่งกราฟ ด้วยตนเอง หรือจัดรูปแบบกราฟด้วย Chart Styles
 • เลือกลักษณะการแสดงกราฟ Chart layouts และเปลี่ยนชนิดของกราฟ Change Chart type
 • แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล Data
 • เปลี่ยนสีชุดข้อมูล ที่แสดงตามความต้องการ

13. การจัดพิมพ์เอกสาร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

1.   เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการ สร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

2.   เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้าง พิมพ์ เอกสาร ด้วย โปรแกรม Microsoft Word ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไป

ราคาสุดพิเศษวันนี้ 3900 บาท สมัครลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป

เหลือเพียง ท่านละ 3500 บาท เท่านั้นด่วน!!!

สถานที่จัดอบรม

 • ศูนย์ประชุมเดอะ คอนเนคชั่น ติดรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTลาดพร้าว

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love