หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น

ราคา 3900 บาท


อบรมหลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น สำหรับพนักงานขาย

พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จยั่งยืน เน้นกิจกรรม

โดยอ.ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

หลักการ/แนวความคิด

 • อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆอีกมายมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง แรงจูงใจ และเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปลุกพลังในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น
 • สร้างทัศนคติในด้านบวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • เรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการ

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ”
 • ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา
 • การรับรู้ตนเองทางบวก (เพิ่มพลังทางกาย ทางปัญญา ทางใจ)
 • การมองปัญหาอย่างมีทางออก
 • การเข้าใจงานและลูกค้า

(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม) การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง workshop

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน

เหลือเพียงท่านละ 3500 บาท ทันที ด่วน

สถานที่อบรม :

 • โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดา


วิทยากรมืออาชีพ

 • อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ


ฟรี: 
อาหารว่าง 1 มื้อ ชา กาแฟ และอาหารกลางวัน 1 มือ

***ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น***


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love