หลักสูตร การจัดการทางอารมณ์ และความเข้าใจการบริการ (GEN Y)

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หัวข้อการบรรยาย

 อารมณ์กับงานบริการ Gen Y

 ทำไมงานบริการห้ามใช้อารมณ์

 ลูกค้าและประเภทของการแสดงอารมณ์ในแบบต่างๆ

 กิจกรรม สร้างวิธีการขจัดปัญหาอย่างเข้าใจ

 ความเข้าใจในงานบริการอย่ายั่งยืน

 งานบริการคือการให้ แบบฉบับการให้ในแบบของ GEN Y

 สร้างจิตสานึกแห่งการบริการ

 กิจกรรม รับมือลูกค้าที่มีอารมณ์

 วิธีการรับมือปัญหาทางอารมณ์ของลูกค้าแต่ละประเภท

 Bad customer service experience change to the best

 เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดี (เปลี่ยนนักบริการใจยักษ์ให้เป็นนางฟ้า)

 หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า

 การควบคุมอารมณ์ฝ่าอุปสรรค

 ศึกษาเครสลูกค้ามีอารมณ์และระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไข

 มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า

 การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า

Spread the love