หลักสูตร กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล 

(อบรมวันที่ 23 ม.ค 61)

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร ฝึกอบรม กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่ง

 • ข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย
 • ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล

2. เรียนรู้พฤติกรรม และเทคนิคการรับมือกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล

3. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอลสำหรับงานขายที่ทันสมัย

4. ริเริ่มแนวคิดการผสมผสานเทคนิคการขายดั้งเดิมร่วมกับแนวทางยุคดิจิตอลเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการขาย

5. เพื่อสร้างสุดยอดนักขายที่พร้อมลงสนามสำหรับการแข่งขันในตลาดยุคดิจิตอล

หัวข้อบรรยาย

 • ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล
 • พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล
 • ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน
 • บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ
 • เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล
 • ภาพรวมสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการด้วย “3CsP” model
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายบนแนวคิดดิจิตอล
 • การสร้างความสำเร็จหลังการขาย ติดตามผลการขายอย่างนักขายยุคดิจิตอล และ การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายในโอกาสต่อไป
 • บทสรุปสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

ประวัติและประสบการณ์

 • อาจารย์นพพร หมื่นหนู

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดทะเลน้อย
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีพัทลุง
 • อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ช่างยนต์
 • อนุปริญญา  โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ  การบัญชี
 • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรับผิดชอบ  

 • วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลควบคุมงานด้านสื่อออนไลน์
 • วิเคราะห์การตลาดภายใน/ภายนอกองค์กร
 • ออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • คัดสรรและสัมภาษณ์บุคลากรเข้าทำงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ พนักงานการตลาดและทีมงานขาย – วางแผนการจัดทำสื่อ

 ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ราคาพิเศษ ลงทะเบียน 4 ท่านทันที รับแถมฟรีอีก 1 ท่าน ด่วน!!

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love