“หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร)17 มิ.ย. 2563

“หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร)

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
“หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 👍📑
ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 📑 ดูได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/index04.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/download0.html

☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
📲 โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891

วันที่อบรม : 17/06/63

ราคา : 800

การติดต่อ : 09-5485-4059, 09-4629-7891

Email : najanan.k@igpthai.org

Spread the love