สัมมนา SMEs Networking Via Application

  • การใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการในการขนส่งเพื่อประหยัดพลังด้วย LTMA
  • เสวนา การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล
  • กิจกรรม Focus Group
  • Workshop การบริหารจัดการ ด้วย LTMA

หน่วยงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โพสนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมทั่วไทย เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากต้องการอบรมติดต่อทางหน่วยงานได้โดยตรง

Link เข้าเว็บไซต์

http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/Binder1SME.pdf

Spread the love