สัมมนาสด Online หลักสูตรพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA ภาคปฏิบัติ

รายละเอียด

ด่วน !! พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มบังคับใช้แล้ว
————————————————————————
หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ
1.ข้อมูลของพนักงานในบริษัท
2.ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ?
———————————————————————
ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้
หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ
ในหลักสูตรนี้เราจะปูพื้นฐานนับ 1 จนถึงแนววิธีการลงมือทำจริงต้องทำอย่างไร มีตัวอย่างแบบฟอร์มให้ท่านนำไปใช้ได้ฟรี ๆ
——————————————————————–
กำหนดการอบรม
24 มีนาคม 2566
อบรม ผ่าน Online ผ่าน Application Zoom เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
โดย วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท (ก่อน Vat)
———————————————————————
ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้
———————————————————————
1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
2. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
3. ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
4. ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?
7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
8. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?
———————————————————————
ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
การขอ -การเก็บ – การใช้ข้อมูลของพนักงาน
———————————————————————
1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
2. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ – พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?
3. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
4. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร ?
5. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
6. ตัวอย่าง – หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?ฃ
7. ตัวอย่าง – หนังสือเตือน – กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
8. ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?
——————————————————————–
การขอ – การเก็บ – การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน
——————————————————————–
1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้มครองตามกฎหมายนี้
2. ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
3. ตัวอย่าง – อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
4. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
5. ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
6. ตัวอย่าง – การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท
——————————————————————-
แจกฟรี
——————————————————————
ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?
ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำให้สอดคล้องกับ พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตัวอย่างไม่ซ้ำใคร ได้ที่นี่ที่ได้ ได้แก่
การใช้ข้อมูลของพนักงานต่อบุคคลภายนอก
วิธีการคุ้มครองข้อมูลพนักงาน ผู้รับผิดชอบ
วิธีการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า ผู้รับผิดชอบ
แนวคำถาม-คำตอบ PDPA
** ลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง **
—————————————————————–
สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

03/24/2023

ราคา

2900

การติดต่อ

LIne ID hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love