สัมมนานายหน้า อสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ
2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าใจวิธีการทำงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริม

ขอบเขตการสัมมนา
– ภาพรวมธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
– รูปแบบการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทชั้นนำแนวหน้าในประเทศไทย
– การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนายหน้ามืออาชีพด้านซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
– ความร่วมมือทางธุรกิจ ระบบสนุบสนุน รายได้และผลตอบแทน

สำหรับผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– บุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
– ผู้ที่สนใจ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
– ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ ลงทุนน้อย รายได้หลักล้าน
– เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมองหาตัวแทนดูแลการขายทรัพย์

***จำนวนจำกัด ไม่เกิน 15 ท่าน***

วัน/เวลา
►วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30-12:00 น.

สถานที่จัดงานสัมมนา
บริษัทเอสเตท คอร์นเนอร์ ซอยติวานนท์ 14 แยก 2

วันที่อบรม

10/02/2021

Spread the love