สร้าง BRAND ให้ปัง ดังด้วยสารสกัดสมุนไพร


สมุนไพร

  สร้าง Brand ธุรกิจ ด้วย สารสกัดสมุนไพร 

 การสกัด (Extraction) หมายถึง การแยกสิ่งที่ต้องการออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการ การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรคือการแยกองค์ประกอบทางเคมีออกจากกากสมุนไพรหรือจากองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่ต้องการ สารสกัดพืชสมุนไพร (Herbal extracts) เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้สำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ปัจจุบันมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

 เนื่องจากสามารถเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ ลดปัญหาของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สามารถปรับแต่งองค์ประกอบทางเคมีได้ และเนื่องจากกากสมุนไพรจะถูกแยกออกในระหว่างการเตรียมสารสกัด ปริมาณของสารสกัดจึงมีขนาดที่ลดลงกว่าการใช้สมุนไพรทั้งหมดส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความร่วมมือในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น

สารสกัด

วิธีสกัดแบบไหนเหมาะกับงานต้องคำนึงถึง

-.การนำไปใช้ ใช้ภายนอกหรือใช้ภายใน

-.ภูมิปัญญา วิธีการสกัดที่เหมาะสม ประสิทธิผลที่ต้องการ

-.สารที่ต้องการ/ ไม่ต้องการ วิธีการสกัดที่เหมาะสม ตัวทำละลายที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญๆในการทำผลิตภัณฑ์

2.การใช้สารสกัดของสมุนไพรให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์

3.เพื่อดูสารประกอบหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเสริม เซรั่ม ครีมบำรุง ครีมกัดแดด

4.สามารถเลือกใช้บริการ จากโรงงานผลิตเครื่องสำอางคได้ตรงตามความชำนาญของโรงงานผลิตสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.เรียนวิธีการสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

2.การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่างง่ายรวมถึงการนำสารสกัดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

3.เข้าใจสมุนไพรในแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการดูแลปัญหาผิวต่างๆ

4.เข้าใจหลักการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร

5.วิธีการสกัดสารและการประเมินคุณภาพของสารสกัดในแต่ละตัวอย่างง่าย รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของสารสำคัญที่ได้

6.เข้าใจการนำสารสกัดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่าง

เครื่องสำอาง

ทำให้สวยและรวยได้ ด้วย ธุรกิจความงาม 

โดย

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

 ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 

รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุก Class

อบรมเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30น.-16.30น. 

ระยะเวลาอบรม 1วัน

 

เริ่ม วันเสาร์ที่  31 มีนาคม  2561

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-.อยากสร้างธุรกิจพร้อมลงทุนไม่มาก

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

-.เริ่มธุรกิจมองหาช่องทางอื่นๆ

-.ต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจตัวเอง

สารสกัด

Spread the love