รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ

** เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง
1.ความเป็นมา
1.1สาระสำคัญ
2. Case Study ตัวอย่างความผิด ตามมาตราต่างๆ
2.1บทลงโทษ
3.เรื่องต้องห้าม เสี่ยงผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน
3.1 ข้อควรระวัง ในการใช้งาน Software
3.2 ข้อมูลระวังในการ Post ข้อความ
3.3 การแชร์ข้อมูล การส่งต่อข้อมูล
4.การป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตในองค์กร
4.1 การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
4.2 การเก็บ Log เงื่อนไขตาม พ.ร.บ.
4.3 การตั้งค่าความปลอดภัย
5. ถาม-ตอบ

** กำหนดการอบรม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น.- 12.00 น
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
โดย อ.กิตติคุณ ยศบรรเทิง
ผู้บริหารศูนย์ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

** ปกติคอร์สนี้มูลค่า 3,500 บาท
แต่เข้าฟังได้ #ฟรี
สมัครฟรีได้ที่
https://lin.ee/7W5jsvV

** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เบอร์ติดต่อ 087-0718100
Email: hrdeesolution@gmial.com
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

03/24/2023

ราคา

0

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love