ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์รวมถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการขอใบอนุญาติภาคีพิเศษโยธาไฟฟ้า

สอนพื้นฐานวิธีการออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1 เพื่อสร้างจิตสำนึก และความเข้าใจความสำคัญของความปลอดภัย
2 เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ
3 เพื่อสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
เพื่อทราบถึงแนวทางการขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ
และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ 0627709600

สมัครโดยการ แสกนบาร์โค่้ดไลน์ได้เลยครับ
แล้วเจอกันที่ Zoom

วันที่อบรม

10/18/2021

การติดต่อ

เบอร์ 0627709600 คุณ มด

Email

aretontangsri@gmail.com

Spread the love