พลังอำนาจของเครื่องมือ Google นั้นสำคัญฉะไหน … ที่นี่มีคำตอบ

แนวทางของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ใช้ประโยชน์

จาก Technology  เพื่อทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง จากการสร้าง Brand

ที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำ และใช้พลัง Internet ในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก

โดยไม่มีข้อกีดกันทางการค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำ

แต่ผลตอบแทนมาก รวดเร็ว

######################################

 Google ครองสัดส่วนตลาดโฆษณาจากการค้นหา

(Search Advertising) ในสหรัฐถึง 77% และสัดส่วนแบ่งโฆษณามือถือถึง 56%

ในขณะที่ ปี 2017 คนไทยใช้งาน Internet สัดส่วน 67%

และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 21% โดยใช้ Smart Phone เข้า Website

อยู่ที่ 66% จากค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก 50%

######################################

งานอบรม กลยุทธ์การครองตลาดโฆษณา

และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ อ.กู

Google Adwords & Google Analytics

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง Sakura ชั้น L โรงแรม Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23

วิทยากร : คุณพรเทพ เขตร์รัมย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Adwords & Google Analytics

Highlight :

Google Adwords

– แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค Online (Customer Journey)

– การเลือกใช้งาน Google Tools ที่เหมาะสมของภาคอุตสาหกรรม (Google Tools for Business)

– กลยุทธ์การสร้าง Keyword ที่ช่วยเพิ่มยอดขายของธุรกิจ (Search Advertising)

– ขั้นตอนการทำงานและการอ่านรายงานของ Google Adwords

Google Analytics

– Google Trends for Business 2018

– การวัดผลการทำการตลาด Online ด้วย Google Analytics

– แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytic

– เทคนิคการนำ Google Tools มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของตน

– การรายงานข้อมูลการสำรวจและผลการตลาดด้วย Google Analytics ต่อผู้บริหาร

ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 2,800 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 3,000 บาท

Spread the love