ฝึกอบรมพนักงานขาย หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills สำหรับพนักงานขาย

หัวข้อการอบรม

เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา
• นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ
• แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา
• ความสำคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา
• Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายที่ปรึกษา

• เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
• ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเก็บข้อมูล
• การสร้างแนวทางสู่การปูทางที่ปรึกษาระหว่างเปิดใจ
• เทคนิคการให้คำปรึกษา
• Workshop การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา

• การแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าในการนำเสนอ
• เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนำเสนอการขาย
• หลักการนำไปสู่ข้อสรุปการขาย
• Workshop การผนวกการนำเสนอและการสรุป
• Role Play สร้างยอดขายด้วยกลยุทธ์การขายที่ปรึกษา

____________________________________________

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล     

ราคา: 4,500 บาท

โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ

ชำระ 2 ท่าน ละ = 4,000 บาท เท่านั้น

ชำระ 3 ท่าน ละ = 3,900 บาท เท่านั้น

ชำระทันที 4 ท่านละ 4500 บาท แถมฟรี 1 ท่าน (เข้าอบรมได้ 5 ท่าน)

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

IFrame___________________________________________

Spread the love