นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 จัดโดยสมาคมเครื่องจักรกลไทย สนับสนุนโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

วันศุกร์ ที่ 16 มี.ค.61 เวลา 8.00-16.30 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย (ใกล้เซียร์รังสิต)

Spread the love